Disposable Pillowcase, SMS, White, 20x29 (case of 100)